Projekty w PG 3 c.d.

W przypadku pierwszej propozycji projekt polegał na warsztatach, które najpierw odbyły się w ramach zajęć Szkolnej Grupy Amnesty International, a później lekcji pt. „Ana Taban. Jestem zmęczony.”, którą przeprowadzono na wszystkich poziomach w ramach Wiedzy o Społeczeństwie. Ostatnim akcentem była akcja publiczna i zbiórka środków w celu wsparcia działań PAH.

Drugi z projektów odbywał się w ramach zajęć Wiedzy o Społeczeństwie, wolontariuszka reprezentująca środowisko bankowe przeprowadziła cykl lekcji-warsztatów dotyczących inwestowania, systemu bankowego, papierów wartościowych oraz budżetu. Była to szansa na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat współczesnej ekonomii.