VIII Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę c.d.

Pielgrzymka zaczęła się przy Domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia. Tam rejestrowano grupy, a potem nas placu, gdzie rośnie Buk Prymasowski, każda grupa dokonała swojej prezentacji. Nasze gimnazjum prezentowała uczennica klasy 2a PG3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Paulina Polka:
„Reprezentuję Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu. Otrzymaliśmy imię Patrona 28 maja 2008 roku. Od tego czasu zawsze obchodzimy święto szkoły, podczas którego nieustannie poznajemy naszego Patrona. Mottem szkoły jest myśl Prymasa: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, człowiekiem także trzeba być”.
W naszej szkole jest 136 uczniów. Dyrektorem szkoły jest pani mgr Violetta Żukowska. Pierwszy raz byliśmy na pielgrzymce szkół prymasowskich w Częstochowie, 15 maja 2008 roku. Braliśmy udział w II Zjeździe Szkól Prymasowskich w Warszawie.
27 listopada 2009 roku, przed budynkiem szkoły, został uroczyście posadzony Buk Prymasowski. Należymy do rodziny szkół prymasowskich, z czego jesteśmy dumni. Uczestniczyliśmy również w Rodzinnych Biegach Prymasowskich organizowanych przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
Od 2011 roku mamy w naszej szkole klasy integracyjne. To powoduje szczególne otwarcie się na drugiego człowieka. Nasz Patron inspiruje nas do działania. Organizujemy wiele warsztatów, konkursów, spotkań, gdzie staramy się rozwijać szeroko pojętą integrację. My uczniowie dobrze czujemy się w naszej szkole.”
Podczas prezentacji złożyliśmy również wspólną fotografię do Kroniki Stowarzyszenia Szkół Prymasowskich.
Następnie przeszliśmy na Jasną Górę do sali o. Kordeckiego, gdzie spotkaliśmy się z o. Paulinem i wysłuchaliśmy prelekcji.
Kolejny punkt spotkania, to uroczysta Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej. Ojciec Wiesław Nowotnik OMI podczas sprawowanej Mszy Świętej modlił się w intencji naszej pielgrzymującej grupy. Jeszcze tylko Akt zawierzenia Matce Bożej i koniec Eucharystii.
Gromadzimy się pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, aby złożyć kwiaty i zakończyć spotkanie.
Aż trudno uwierzyć, że dla nas gimnazjalistów i nauczycieli pracujących w gimnazjum, była to ostatnia taka pielgrzymka. Na pewno wiemy, że Patron pozostanie zawsze w naszych sercach.
Stanisława Ścigacz