Nasz patron
Drogowskazy współpracy
Rekrutacja
Szkoła w Ruchu
Projekty edukacyjne
Make It Possible
Enter Your Future
Aktualne zdjęcia
PG3 i Polska Biega
O nas w mediach
Amnesty International w PG3
Projekt Lepsza Szkoła
Prezentacja szkoły.


Fizyka w PG3
Rekrutacja do szkół średnich
Dni Otwarte Szkoły!

Aktualności


DZIEŃ OTWARTY W PG 3

Zgodnie z zapowiedziami medialnymi tegoroczny Dzień Otwarty w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu poświęcony był zagadnieniu integracji w szkole. W związku z tym, na spotkanie z rodzicami zaproszeni zostali specjaliści – znawcy tematu, byli to: Pani Magdalena Podgródko-Pelczar, która organizowała oddziały integracyjne w PSP nr 11 oraz pracujący z taką klasą nauczyciel-praktyk - Łukasz Gajewski. Oboje przedstawili zalety płynące z edukacji dzieci z dysfunkcjami w zespole o ograniczonej liczbie uczniów, współpracy z nauczycielem wspomagającym, a także zaprezentowali zasady naboru do tego typu oddziałów. Wskazywali również korzyści, które otrzymują w klasie integracyjnej osoby bez orzeczeń z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Słowa prelegentów potwierdziły Ewa Mikita oraz Stanisława Zasowska-Ścigacz, które są wychowawcami wspominanych zespołów w PG 3. Prezentacja integracji na przykładach podejmowanych działań dowodziła, że we wspólnych formach zajęć tworzyły się bardzo dobre relacje między uczniami i wielokrotnie obalany zostawał mit o jakimkolwiek dyskryminowaniu osób z dysfunkcją. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej Gimnazjum nr 3, którą przedstawili Piotr Osóbka oraz Krzysztof Kazanowski. Zaprezentowano informacje dotyczące realizowanych w szkole projektów, innowacji pedagogicznych oraz zajęć dodatkowych. Szczególne miejsce w przedstawieniu pracy z uczniem klasy integracyjnej, miało wystąpienie Pani Romualdy Hałupki – mamy uczennicy z niedosłuchem. Opowiedziała o swych obawach, trudnościach, które musiała pokonać wraz z córką by realizować zadania edukacyjne i oceniła z perspektywy czasu wyniki współpracy z nauczycielami. Podsumowaniem spotkania były rozmowy indywidualne uczestniczących w Dniu Otwartym rodziców z pracownikami gimnazjum, zarówno dyrekcją, jak i nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.

K. Kazanowski

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 10 kwiecień 2014 - 08:11

Komentarze wyłączone

Plan lekcji

UWAGA
Od 01 kwietnia - zmiany w planie lekcji wybranych klas

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 31 marzec 2014 - 15:52

Komentarze wyłączone

„Muszę się przed wami usprawiedliwić…”

Tak zaskakująco zabrzmiały słowa Posłanki Brygidy Kolendy-Łabuś podczas nietypowej lekcji Wiedzy o Społeczeństwie w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Pragnęła w ten sposób wytłumaczyć, dlaczego czasem jest niewidoczna podczas obrad sejmu, ale gdy uczniowie poznali właściwy powód, którym jest praca w licznych komisjach, podkomisjach i zespołach parlamentarnych, zrozumieli, że bycie posłem, nie należy do zajęć łatwych i wymaga ogromnej kondycji. Poza tym, gimnazjaliści dowiedzieli się również, kto posiada inicjatywę ustawodawczą oraz na czym polega proces legislacyjny. Pani Poseł opowiedziała także o najciekawszym w jej karierze parlamentarzystki wydarzeniu, którym była podróż do Gruzji w roli obserwatora wyborów. Ponadto musiała również zmierzyć się z pytaniami ze strony uczniów, których przekrój był bardzo szeroki. Gimnazjalistów ciekawiły zagadnienia bieżące, jak wprowadzanie sześciolatków do szkół, a także najbliższe plany Posłanki np. start na prezydenta miasta. Rozmowa dotyczyła również udziału kobiet w polityce i współpracy parlamentarzystów z Opolszczyzny. Poza lekcją WOS-u, wizyta Posłanki związana była z poszukiwaniem przez szkołę wsparcia dla inicjatywy zorganizowania sali do zajęć rehabilitacyjnych, koniecznej do ćwiczeń z uczniami o szczególnych potrzebach, co wynika z planu utworzenia oddziałów integracyjnych. Pani Poseł zapoznała się z potrzebami placówki i zapewniła, że udzieli swego poparcia temu projektowi oraz będzie próbowała zainteresować osoby, które mogą wesprzeć realizację tego zamierzenia.

K. Kazanowski

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 31 marzec 2014 - 10:00

Komentarze wyłączone

O integracji w PG3 na antenie Radia ParkPobierz rozmowę dnia w Radiu Park z nauczycielami PG3 Ewą Mikitą i Krzysztofem Kazanowskim

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 27 marzec 2014 - 08:40

Komentarze wyłączone

rekolekcje 27, 28.03.2014

27 i 28.03.2014 uczniowie PG3 wezmą udział w rekolekcjach.
Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Klasy spotykają się z nauczycielami w szkole o godz. 11.10

Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach religii przychodzą do szkoły na zajęcia pod opieką wyznaczonych nauczycieli
od godz. 11.30 do godz. 13.00

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 26 marzec 2014 - 09:48

Komentarze wyłączone

Dni Otwarte 2014

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 21 marzec 2014 - 09:47

Komentarze wyłączone

O integracji w Radiu Park

Zapraszamy do słuchania Radia Park. W piątek 21.03.2014r. serwisy informacyjne będą wzbogacone o materiały dźwiękowe nagrane w czasie zajęć w Publicznym Gimnazjum nr 3. Gośćmi dnia będą nasi specjaliści pracujący z klasami integracyjnymi.

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 21 marzec 2014 - 08:27

Komentarze wyłączone

Szkolna Liga Piłki Nożnej

Zainaugurowane zostały rozgrywki Szkolnej Ligi Piłki Nożnej zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego: „Piłka nożna receptą na nudę”.
15 uczniów naszego gimnazjum, realizując ten projekt, zostało podzielonych na 3 grupy. Jedni odpowiadają za część organizacyjną i medialną, drudzy za pozyskanie nagród, trzeci za sędziowanie i dokumentację ligi.
Chłopcy z działu organizacyjnego zachęcali innych uczniów naszego gimnazjum do tworzenia drużyn piłkarskich w składach min. 6-osobowych. Szkolna liga w Gimnazjum nr 3 ma swoją tradycję. Były sezony, kiedy rywalizowało na szkolnym boisku
8 drużyn.
W tym roku liga złożona jest z 4 drużyn i swoje spotkania rozgrywa na Orliku. W pierwszej rundzie padły następujące wyniki:
Skrzydlate Świnie – FC Ząbki 10:8
AC Rzodkiew – FC Wieś 2:10
Królem strzelców na razie z 6 bramkami na koncie został Tomasz Gólczyński (FC Wieś).
Będziemy grać mecze systemem każdy z każdym 4 rundy, potem play-offy a na końcu mecze o medale. Mecz finałowy jest planowany podczas święta szkoły w sobotę 24 maja. Zwycięzcy oprócz medali otrzymają przechodni puchar ufundowany przez dyrekcję szkoły, a także dyplomy, które już uczniowie pozyskali od MOSiRu.


Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 19 marzec 2014 - 17:55

Komentarze wyłączone

INTEGRACYJNY FESTIWAL KOLĘD

24 stycznia 2014 roku w sali kominkowej przy Parafii Św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie - Koźlu odbył się kolejny Integracyjny Festiwal Kolęd.
Za zorganizowanie spotkania było odpowiedzialne Publiczne Gimnazjum nr 3 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które jak zwykle mogło liczyć na pomoc Ojca Proboszcza – Mieczysława Hałaszko OMI.
Wsparcia materialnego udzieliła Rada Osiedla, której bardzo dziękujemy :)
Na początku spotkania Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Violetta Żukowska powitała bardzo serdecznie zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników. Pani Dyrektor poprosiła Ojca Proboszcza o rozpoczęcie festiwalu modlitwą. Następnie zabrał glos przedstawiciel Rady Osiedla Pan Jerzy Mrożek.
Nadszedł czas kolędowania. W festiwalu uczestniczyli: Publiczne Przedszkole nr 2 Publiczne, Przedszkole nr 6, Przedszkole Publiczne nr 11, Przedszkole Publiczne nr 23, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, Promyczek i Dom Dziennego Pobytu oraz dwie klasy integracyjne z Publicznego Gimnazjum nr 3 – Klasa 2a i klasa 3a.
Na festiwalu najważniejsza była atmosfera i wspólne kolędowanie. To prawda, że każda grupa uczestnicząca w spotkaniu, prezentowała swoje wybrane kolędy, ale wszyscy mogli się włączyć do wspólnego śpiewania. Na pewno nie chodziło o zajęcie I, II czy III miejsca na festiwalu, ale o wspólne kolędowanie i dawanie radości innym.
Każda występująca grupa otrzymała dyplom na pamiątkę udziału w festiwalu. Był to również czas rozmów, poznania innych oraz wspólnej „herbatki i ciasta”.
Dziękujemy wszystkim za „integracyjne” kolędowanie i do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym festiwalu, którego organizatorem będzie Przedszkole Publiczne nr 23.

Stanisława Ścigacz

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 03 marzec 2014 - 09:32

Komentarze wyłączone

Dzień Babci i Dziadka w Domu Dziennego Pobytu

Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Z okazji Święta Babci i Dziadka
składamy serdeczne życzenia:
Zdrowia, szczęścia i radości,
niechaj uśmiech zawsze gości.
Uczniowie
Publicznego Gimnazjum nr 3

W dniu 21 stycznia 2014 r. w Domu Dziennego pobytu odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów klasy II” a”, III ”a” i III „b”. Udział w apelu wzięły następujące osoby: Kisiel Paulina, Otręba Ewa, Juruś Przemysław, Kita Katarzyna, Lach Paulina, Reda Marek i Plichta Karolina. Młodzież pięknie recytowała i składała życzenia dla szanownych gości. Dziękowały za troskę i dobroć, jaką młodzi ludzie otrzymują od swoich Babć i Dziadków. Były życzenia, samodzielnie wykonane laurki. Młodzież sprawiła wiele radości tak wspaniałym i ważnym gościom. Można było zauważyć niejedną łezkę w oczach seniorów. Po apelu był skromny poczęstunek: kawa, herbata i ciastka.

Uroczystość przygotowała pani Joanna Sobolewska

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 28 styczeń 2014 - 10:12

Komentarze wyłączone

Idź do strony       >>