Nasz patron
Rekrutacja
Rekrutacja do szkół średnich
Szkoła w Ruchu
Wycieczka do Londynu
Dzień otwarty
Projekty edukacyjne
Make It Possible
Enter Your Future
Drogowskazy współpracy
Aktualne zdjęcia
PG3 i Polska Biega
O nas w mediach
Amnesty International w PG3
Projekt Lepsza Szkoła
Prezentacja szkoły.


Fizyka w PG3

Aktualności


X RODZINNY BIEG PRYMASOWSKI W PRUDNIKU

Już tradycyjnie, jak każdego roku, otrzymaliśmy zaproszenie na kolejny Rodzinny Bieg Prymasowski, który odbył się w Prudniku. Organizatorem biegu jest Publiczne Gimnazjum nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Prudniku.
Piękna pogoda, młodzież z wielu szkół prymasowskich, przemarsz, bieg, ślubowanie klas pierwszych, to część obchodów X Rodzinnego Biegu Prymasowskiego.Czytaj dalej...

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 06 październik 2015 - 22:21

Komentarze: 0

Dzień Bez Samochodu

We wtorek, dnia 22 września 2015 roku uczniowie dwóch klas integracyjnych I a i I b wzięli udział w organizowanym przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, w Parku Pojednania festynie edukacyjno- medialnym pod hasłem " Obchody Światowego Dnia Bez Samochodu". Celem przedsięwzięcia był szereg działań o charakterze edukacyjno-ekologicznym na temat przyczyn powstawania szkodliwości i sposobów ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz rozpowszechnianie postaw proekologicznych, związanych z tym zagadnieniem. Uczniowie wymienionych wyżej klas brali udział w happeningu pod nazwą: "Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek", konkursie wiedzy na temat "niskiej emisji oraz w warsztatach "Rowerowe kino".

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 01 październik 2015 - 14:38

Komentarze: 0

Olimpiada w Czechach

Kolejnym sukcesem zakończył się udział uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w „XIX Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej” dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, która odbyła się w czeskiej miejscowości Frydek-Mistek. Zawody skupiły na starcie aż 24 pięcioosobowe reprezentacji z Czech, Polski i Słowacji. Kędzierzyn-Koźle reprezentowały dwie ekipy: pierwsza to uczniowie "trójki" a drugi zespół tworzyli uczniowie szkoły wspólnie z mieszkańcami Domu pomocy Społecznej w Koźlu. Odbyło się 5 konkurencji indywidualnych: bieg na 50 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, bieg na 400m. oraz wielobój, a także 2 konkurencje drużynowe: sztafeta 5 x 80 m, oraz konkurencja przeciągania liny. Wszystkie wyniki, uzyskane w wyżej wymienionych konkurencjach były zaliczane do punktacji drużynowej. Zespół PG 3 w składzie: Patryk Kopiczko, Kamil Stanowski, Przemysław Kopiczko, Denis Grzesiuk oraz Łukasz Elbin zajęła 3 miejsce w punktacji drużynowej. Drugi zespół z naszego miasta w składzie: Alicja Warzecha, Marta Jahn, Mirosław Kosałka, Stanisław Wlazło oraz Karolina Szulc zajął 15 miejsce. Indywidualnie Przemysław Kopiczko zdobył 2 medale: srebrny w rzucie piłeczką palantową oraz brązowy w wieloboju. Z kolei Marta Jahn wywalczyła niespodziewanie srebrny medal w wieloboju wśród kobiet.
Stanisława Ścigacz, Janusz Blachucik, Paweł SerafinowiczPobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 29 wrzesień 2015 - 20:14

Komentarze: 0

Jesteśmy na facebooku

Jesteśmy na facebooku. Szukajcie nas pod nazwą naszej szkoły " Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie".
Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie.

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 22 wrzesień 2015 - 22:37

Komentarze: 0

XIII Integracyjny Dzień Godności

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska – Opolskie zaprosiło naszych uczniów do udziału w XIII Integracyjnym Dniu Godności. Odbył się on 16 września, na kozielskim rynku,
z udziałem młodzieży zrzeszonej w Olimpiadach Specjalnych, Władz Powiatowych, Miejskich, Wojewódzkich.
Impreza ta była organizowana wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, MOK-iem oraz wolontariatem
I LO im. H. Sienkiewicza.
Nasi uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w imprezie. Wspólna zabawa, udział w konkursach, rozmowy, posiłek, to wszystko wpływało na integrację między uczestnikami. Piękna słoneczna pogoda, dodatkowo poprawiała nastrój.
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie zawodników, którzy zdobyli medale na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles.
W XIII Integracyjnym Dniu Godności uczestniczyły klasy Ia i Ib oraz klasa 3a Publicznego Gimnazjum nr 3 im kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie – Koźlu.
Stanisława Ścigacz
Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 22 wrzesień 2015 - 20:35

Komentarze: 0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 3 odbędzie się:

dla klas I o godz. 9.00 na sali gimnastycznej

dla klas II i III o godz. 9.30 na sali gimnastycznej

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 21 sierpień 2015 - 12:09

Komentarze wyłączone

Terminy egzaminów poprawkowych w Publicznym Gimnazjum nr 3

Egzaminy poprawkowe

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 02 lipiec 2015 - 10:21

Komentarze wyłączone

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 26.06.2015
• zakończenie roku szkolnego klas I i II o godz. 9.00 (sala gimnastyczna)
• rozdanie świadectw uczniom klas III
klasa 3a - sala 29, o godz. 9.30
klasa 3b - sala 21, o godz. 10.00

Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 25 czerwiec 2015 - 09:42

Komentarze wyłączone

Raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z maja 2013 roku szkoły mają obowiązek wdrażania, realizację oraz udoskonalanie działań o charakterze antydyskryminacyjnym. Raport sporządzony przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i opublikowany w kwietniu bieżącego roku, zaskakuje jednak swymi wynikami. Zgromadzony materiał na podstawie wywiadów grupowych z młodzieżą oraz indywidualnych z nauczycielami diagnozowanych szkół, ponadto rozmów z nauczycielkami i nauczycielami – liderami równości, a także w oparciu o dane z Systemu Ewaluacji Oświaty, przekonuje o dyskryminacji na dwóch głównych poziomach: w ramach których łatwo wyróżnić osobę doświadczającą gorszego traktowania lub przemocy i/lub osobę, która dopuszcza się takiego zachowania oraz struktur dyskryminacyjnych – bezosobowych norm i sposobów funkcjonowania szkoły, w efekcie których dochodzi do gorszego traktowania osób należących do określonych grup społecznych. Jak przekonują autorzy raportu do sytuacji dyskryminacyjnych dochodzi w relacjach rówieśniczych, między nauczycielami oraz ze strony nauczycielek i nauczycieli wobec uczennic/uczniów. Badanie ujawnia również główne bariery dla reagowania na zjawisko dyskryminacji, a także przekonuje, że edukacja na ten temat jest sporadycznie obecna w polskiej szkole.
W tym kontekście przeprowadzano kontrolę szkół naszego miasta, być może jest to efekt zaskakujących danych z raportu TEA, z pewnością wnioski podsumowujące działania opolskiego kuratorium będą ciekawym materiałem do analizy. W przypadku Gimnazjum nr 3 zagadnienie dyskryminacji jest bardzo istotne, praca w zespołach integracyjnych wymaga od nauczycieli szczególnego podejścia do problematyki, dlatego obok uczestnictwa w konferencjach na ten temat przedstawiciela szkoły, podjęto również działania mające na celu zapobiegać tego typu sytuacjom. Powołany został Pełnomocnik Dyrekcji ds. Dyskryminacji, a obecnie trwają prace nad Kodeksem Równego Traktowania. Wśród nauczycieli PG 3 znajduje się również lider równości, który był jednym z nauczycieli udzielających wywiadu do raportu TEA ukazującego dobre praktyki w tym zakresie.Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 22 czerwiec 2015 - 20:56

Komentarze wyłączone

Nowe inwestycje w Publicznym Gimnazjum nr 3

Rok szkolny 2014/2015 w Gimnazjum nr 3, poza podejmowaniem zadań edukacyjnych, stał pod znakiem działań zmierzających do realizacji kilku istotnych zagadnień. Praca z klasami integracyjnymi i promocja wskazanej tematyki w środowisku, zaowocowała udanym Dniem Otwartym, a także przyniosła długo oczekiwane inwestycje. Utrudnienia wynikające z prac remontowych nie zaburzyły rytmu roku szkolnego, a ich efekty napawają optymizmem na kolejne zmiany zarówno Dyrekcję, jak i uczniów oraz rodziców. Gimnazjum, dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gotowe jest by przyjąć uczniów poruszających na wózkach, gdyż wykonany został podjazd oraz platforma do transportu. Od podstaw zrealizowano inwestycję w postaci toalety dla niepełnosprawnych, co było możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze środków gminnych. Obecnie szkoła przygotowuje się do kolejnego ważnego przedsięwzięcia. Po latach starań i poszukiwaniu wsparcia, rozpoczyna się proces przystosowywania pomieszczeń na salę do ćwiczeń i rehabilitacji z pełnym węzłem sanitarnym. W najbliższym czasie planowane jest dokonanie wyboru oferty na wykonanie robót, natomiast w wakacje mają nastąpić już pierwsze prace adaptacyjne. Środki przeznaczone na inwestycje pochodzić będą z funduszy gminy. Publiczne Gimnazjum nr 3 blisko dwadzieścia lat oczekiwało również na decyzję w sprawie realizacji projektu dotyczącego przebudowy boisk oraz sali gimnastycznej. W poprzedniej strategii zadań gminy ujęto wspomnianą inwestycję na rok 2015, ale już dziś wiadomo, że zostanie ona przesunięta w czasie i zredukowana do poprawy stanu otoczenia szkoły. Według zapewnień władz na pewno doczeka się finału jeszcze podczas obecnej kadencji.Pobierz w postaci pdf Wersja do druku 

test - 22 czerwiec 2015 - 20:46

Komentarze wyłączone

Idź do strony       >>